Bryllups fotografering har det ikke blitt mye av , naturlig nok. Er en krevende og ansvarsfull jobb og all den tid foto kun er en hobby ,har jeg ofte takket nei.